نه در قلــبِ تو احساسی ، نه در من عقلـی انگاری

 

 

 

نه در قلــبِ تو احساسی ، نه در من عقلـی انگاری

اســاسـاً فــرقِ بسیـــاری ، تـو با دنیــــایِ من داری

 

به شکلی واضـح و روشن ، به چشمـان خودم دیدم

که موجود اسـت در چشمـت ، ز ســوزِ قطــب آثاری

 

مـــرا دیــدی ... ولـــی تحقــیـر در چشمـــان تو پیـدا

گمانم کشته ای چـون مـن ، به این ترفنـد بسیــاری

 

دلــم خــون شد ، زبـانـم نا امید از خواهشــی دیگـر

و در مجمــــوع بیـــتابم ! ، عجب آمـــــــار پــربــاری !

 

نه من دل می کَنم از تو، نه تو چشمی به من داری

ولـی نـام تـو مـی مـــاند ، بـه روی قلــب مـن ، آری


 جواد مزنـگی

/ 0 نظر / 44 بازدید